Odpady olejowe są to odpady niebezpieczne dla środowiska i ludzi ze względu na składy zawierające toksyczne substancje chemiczne. Do takich odpadów zaliczamy na przykład olej przepracowany z warsztatów samochodowych lub zużyte oleje gastronomiczne po smażeniu. Właściciele firm generujących niebezpieczne odpady odpowiadają za ich prawidłowe pozbywanie się zgodnie z przepisami. Jak pozbywać się przepracowanego oleju w trzech prostych krokach?

Przede wszystkim należy uświadomić sobie, dlaczego nawet małe ilości przepracowanego oleju, przechowywane w niewłaściwy sposób lub wylane do kanalizacji, mogą poważnie zagrozić środowisku i ludziom.  Powodem są bardzo szkodliwe substancje, które znajdują się w odpadach olejowych. Po przedostaniu się do wód gruntowych olej mógłby doprowadzić do skażenia. W jego składzie nie ma już mineralnych składników, która znajdowały się tam pierwotnie, a jedynie chemiczne polepszacze i inne sztuczne substancje dodawane przez producentów dla poprawy właściwości oleju.

Posiadacze przepracowanego oleju, czyli najczęściej firmy, które wytworzyły odpad, muszą pozbywać się go zgodnie z prawem. Oznacza to składowanie oleju w przepisowych zbiornikach ustawnych w odpowiednim miejscu, a także transport  i utylizację przez wyspecjalizowane jednostki. Jak pozbywać się szkodliwego zużyte oleju?

Krok 1 – wybór firmy oferującej skup przepracowanego oleju

Pierwszym krokiem do tego, by przepisowo pozbyć się odpadu, jest wybór firmy oferującej skup przepracowanego oleju. Odbiór może odbywać się kilka razy lub raz w miesiącu w zależności od tego, jak dużo generowanych jest odpadów. Firma powinna posiadać dokumenty świadczące o posiadaniu zezwolenia na na zbiórkę, unieszkodliwienie bądź odzyskiwanie danego odpadu.

Krok 2 – podpisanie umowy

Gdy już znajdziesz odpowiednia firmę i zweryfikujesz, czy jest jednostką uprawnioną do odbioru niebezpiecznych odpadów olejowych – przychodzi czas na podpisanie umowy. Przeważnie jest to umowa długoterminowa podpisywana przez firmy regularnie oddające olej do skupu. Z chwilą jej podpisania firma oferująca skup dostarczy specjalne zbiorniki, które będą służyły do magazynowania odpadów.

Krok 3 – przekazanie odpadów niebezpiecznych do odbioru

Po podpisaniu umowy można już składować odpady. Gdy zbiorniki zostaną zapełnione, firma odbierze je w umówionym terminie i miejscu, na ich miejsce dostarczając puste. Po przekazaniu odpadów odpowiedzialność za nie przechodzi niemal w całości na odbiorcę.

Głównym zadaniem po stronie właściciela odpadów jest właśnie wybór odpowiedniej firmy realizującej zbiórkę odpadów. Po upewnieniu się o posiadaniu przez odbiorcę stosownych zezwoleń zyskujemy pewność, że olej przepracowany będzie zagospodarowany lub unieszkodliwiony w przepisowy sposób bezpieczny dla środowiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here