Jak założyć gospodarstwo ekologiczne? Wymagania i dopłaty

Idea prowadzenia produkcji rolno-spożywczej na zasadach gospodarstwa ekologicznego powoli staje się coraz popularniejszym trendem nie tylko na świecie, ale również wśród polskich rolników. Głównym założeniem takiego gospodarstwa jest rezygnacja ze stosowania sztucznych nawozów i jakichkolwiek środków chemicznych, natomiast celem jest zachowanie i konserwacja tradycyjnych płodów rolnych w ich pierwotnej jakości. W ramach prowadzenia gospodarstwa ekologicznego dopuszczona jest zarówno produkcja rolna, jak i hodowla zwierząt gospodarskich, a o szczegółach dotyczących poszczególnych segmentów zainteresowani tematem mogą przeczytać w odpowiednich aktach prawnych.

Droga do własnego gospodarstwa ekologicznego

Z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działają w Polsce instytucje dokonujące certyfikacji i potwierdzające stosowanie metod ekologicznych w prowadzonych przez poszczególne gospodarstwo działalności. Osoba starająca się o uzyskanie certyfikatu musi dostarczyć do jednej z niniejszych instytucji niezbędne dokumenty, po czym postępować zgodnie z dalszymi wytycznymi. Rolnik musi także wpłacić regulaminową zaliczkę oraz być gotowym na przejście przewidzianej ustawowo kontroli. Uzyskanie certyfikatu nie zwalnia z corocznego składania wniosku o dalszą certyfikację.

Możliwość uzyskania dopłat

Po uzyskaniu niezbędnego certyfikatu, rolnik uzyskuje możliwość ubiegania się o dopłatę, nazywaną „płatnością ekologiczną”, przyznawaną przez odpowiednie jednostki certyfikujące w ramach działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR). Szczegółowy zakres oraz wysokość dopłat zależy od kilku czynników i może ulec zmianie na ścieżce ustawodawczej.

Nie jest tajemnicą, że gospodarstwo prowadzące produkcję na zasadach ekologicznych może liczyć na uzyskanie wyższej ceny za swoje produkty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here