Kreatywność – czym jest i jak ją rozwinąć
Ogólna

Kreatywność – czym jest i jak ją rozwinąć

Kreatywność jest niezwykle ważną i przydatną cechą w dzisiejszych czasach. Pomaga nam lepiej radzić sobie w pracy, jak i w codziennym życiu. Dla wielu pracodawców kreatywność jest jednym z wymogów, które stawiają kandydatom do pracy. Zdolność elastycznego myślenia oraz przełamywania gotowych wzorców pozwala na szybsze znajdowanie skutecznych rozwiązań, co przekłada się na bardziej wydajną pracę i lepsze zarobki.

Kreatywność pozwala na pokonywanie ograniczeń i umożliwia znajdowanie na nie nowatorskich i skutecznych sposobów. Zdolności twórcze nie są darem dostępnym dla nielicznych, ale drzemią w każdym z nas. Czasem zostają one zablokowane przez wychowanie, szkołę i środowisko w jakim przebywamy. Wymóg dostosowywania się do innych, myślenia podobnie do reszty, uczenia się gotowych teorii z pominięciem samodzielnego myślenia może znacząco zniechęcać do kreatywności. W ciągu życia przyswajamy liczne nawyki i wiele czynności wykonujemy mechanicznie, nie zastanawiając się nad nimi z braku chęci i czasu.

Odkrycie twórczego potencjału jest jednak bardzo wskazane i korzystne dla ulepszenia naszego życia. Rozwinięcie go wymaga jednak uwagi, pewnego wysiłku, a czasem odwagi na przeciwstawienie się utartym schematom i pójście pod prąd.

Kreatywnością możemy wykazywać się każdego dnia, podczas wykonywania codziennych czynności (wartościowe są w tym względzie sklepy kreatywne, takie jak https://dekolo.pl/). Przełamywanie rutyny doskonale poprawia pracę mózgu, usprawnia myślenie, pomaga ułatwić i urozmaicić nasze życie, a przy tym daje wiele satysfakcji. Twórczy możemy być w pracy, podczas zabawy, nauki czy w kuchni. Ważna jest przy tym ciekawość i pasja, która pozwala czerpać przyjemność z nietypowego myślenia i robienia rzeczy na pozór dziwnych i niepotrzebnych. W twórczym życiu nie chodzi o to by wyprzedzać innych i wszystko robić sprawniej, ale by odnajdywać nową perspektywę postrzegania zadań i problemów. Takie podejście wzbogaca nasze życie, zwiększa pomysłowość i elastyczność myślenia. Żyjąc twórczo przełamujemy nudę i monotonię, dokonujemy mniejszych i większych zmian, dzięki czemu stale się rozwijamy i uczymy nowych rzeczy.

Wymaga to czasem od nas pewnej odwagi i wyjścia poza strefę komfortu, jest to jednak wysiłek, który zdecydowanie popłaca. Ważna jest jednak przy tym wytrwałość, ciekawość i to by nie zniechęcać się łatwo. Działanie z pasją, podążanie za marzeniami i wyzbycie się strachu pozwalają na łatwiejsze znoszenie niepowodzeń i trudności, które możemy napotkać na swojej drodze. Dobrze jest również podejmować niektóre działania z innymi ludźmi, którzy mogą pomóc nam rozwinąć nasze pomysły i wnieść coś od siebie.  Kreatywność jest przeciwieństwem stagnacji i regresu, pozwala na pełniejsze i ciekawsze życie oraz umożliwia osiągniecie w nim sukcesu i spełnienia.

Kreatywności możemy uczyć się każdego dnia, wykonując te czynności, które znamy w odmienny sposób i wprowadzając do nich coś nowego. Możemy również znaleźć liczne ćwiczenia pomagające rozwijać kreatywność, jak i kupić specjalne książki i poradniki na ten temat.

Post Comment