BDO, czyli baza danych o odpadach to nadal gorący temat dla wszystkich przedsiębiorców. Ze względu na pandemię koronawirusa termin realizacji zobowiązania został wydłużony, nadal jednak nie wszyscy mają świadomość, jakie powinności nakładają przepisy. Co warto wiedzieć na temat rejestru BDO? Jakich formalności trzeba dopełnić? Czy outsourcing działań w tym zakresie się opłaca? Dowiedz się więcej.

 1. Co warto wiedzieć na temat rejestru BDO?
 2. Kto jest zobowiązany do wpisu do rejestru BDO?
 3. Na czym polega outsourcing i obsługa BDO?
 4. Co warto wiedzieć o ilości odpadów?

Dla wielu firm korzystnym rozwiązaniem jest outsourcing i obsługa BDO przez firmę zewnętrzną. Wówczas wszystkie kwestie wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i właściwego marszałka województwa przyjmuje na siebie wykonawca.

Co warto wiedzieć na temat rejestru BDO?

Co to jest rejestr BDO? Rejestr BDO (baza danych) to zbiór danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami. Jego głównym celem jest realizacja obowiązku ewidencji, rejestrowania i sprawozdawania nałożonego przez przepisy prawa. Całość prowadzi marszałek województwa właściwy dla obszaru działania konkretnej działalności gospodarczej. Termin przeniesienia wszystkich zapisów do systemu elektronicznego określają zasady rejestracji i w zależności od zakresu dzialaności należy go dokonać przed jej rozpoczęciem lub dokonać aktualizacji w terminie 30 dni od zmiany. Okres przejściowy już upłynął – przypada on na ten rok, a dokładniej 1 stycznia. 2020 r. był z kolei ostatnim etapem, gdy można było korzystać z ewidencji odpadów w formie papierowej. Teraz można to robić tylko przy użyciu formularza elektronicznego.

Kto jest zobowiązany do wpisu do rejestru BDO?

Przepisy prawa regulują, kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji oraz wskazują typ i ilość odpadów, dla których nie ma konieczności i obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Jeśli dany podmiot wytwarza tylko takie odpady i nie przekracza wskazanych ilości, jest zwolniony z nakazu wpisania się do rejestru BDO.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów online ma natomiast przedsiębiorca, który:

 • wytwarza odpady i prowadzi ewidencję odpadów,
 • wykorzystuje odpady,
 • wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach oraz sprzęt elektryczny, elektroniczny, akumulatory i baterie, pojazdy, opony, oleje,
 • zbiera opakowania i odpady opakowaniowe,
 • kupują lub importują opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • sprowadzają na terytorium kraju oleje smarowe.

Co ważne, obowiązek wpisu nie jest uzależniony od wielkości firmy. Dotyczy dużych spółek i małych, a nawet jednoosobowych przedsiębiorstw, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorstw podejmujących się czyszczenia zbiorników, wytwórcy odpadów prowadzący działalność w zakresu produkcji pasz, produkcji kompostu, remontu obiektów. Zakres tych, którzy prowadzą ewidencję, jest dość szeroki i dotyczy gospodarujących odpadami.

Na czym polega ousourcing i obsługa BDO?

Nie wszystkie obowiązki trzeba realizować samodzielnie. Istnieje możliwość, by skorzystać ze specjalistycznej pomocy w gospodarowaniu odpadami i zdecydować się na outsourcing. Usługa może rozpocząć się już, gdy chodzi o wypełnianie wniosków BDO, obowiązek rejestracji, prowadzenie rejestru działalności regulowanej. Podmioty wymienione w przepisach mogą skorzystać z takiej pomocy w każdym momencie – niekoniecznie od 1 stycznia 2020 r.

Możliwe obszary pomocy obejmują rejestr w zakresie gospodarowania odpadami, ustalanie zakresu produktów, doradztwo przy dostosowaniu działalności do przepisów i regulacji ministerstwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Koordynacja BDO w związku z prowadzoną działalnością to:

 • wypełnianie formularza elektronicznego i koordynowanie działań przy dokumentach sporządzanych przez daną firmę,
 • składanie sprawozdań,
 • przygotowywanie wszelkich danych do kart przekazania odpadów do BDO, weryfikacja i zatwierdzenie KPO,
 • uzgadnianie z odbiorcą docelowym masy i kodu odpadów wpisanych w elektroniczny rejestr BDO,
 • odrzucanie kart przekazania odpadów w przypadku reklamacji lub stwierdzenia niezgodności,
 • potwierdzanie odbioru i transportu odpadów,
 • bieżące doradztwo w zakresie wprowadzania informacji w formie elektronicznej.

Co warto wiedzieć o ilości odpadów?

Firma, czyli posiadacz odpadów, powinien mieć kompleksową wiedzę na temat tego, które odpady powinny zostać uwzględnione w systemie BDO, ponieważ wcale nie trafia tam każdy typ wytworzonych odpadów. W sprawie rodzajów odpadów warto uszczegółowić zapisy. Wpis do rejestru BDO nie dotyczy między innymi odpadów komunalnych. Z kolei makulatura i czysty plastik po częściach mogą być oddawane jako odpady komunalne, jeśli ich właściwości pokrywają się. W rejestrze BDO powinny znaleźć się natomiast odpady medyczne, uznawane za niebezpieczne. Wytwórcą odpadów są wobec tego szpitale, przychodnie, kliniki, lecznice weterynaryjne, salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne.

Baza danych o produktach i opakowaniach dostępna jest w internecie. Większość formalności można przeprowadzić za pośrednictwem indywidualnego konta, po opłacie rejestrowej. Dotrzymanie wszystkich formalności  jest ważne, gdyż w przeciwnym razie grożą kary finansowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here